SMS
ส่ง sms ราคาประหยัด ส่งได้ทุกเครือข่าย เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลยจ้าา

9 บาท/ 1 วัน (+VAT=9.63.-)

 ส่ง SMS ฟรี12 ครั้ง
กด *900*9916*17805301#

10 บาท/ 7 วัน (+VAT=10.7.-)

 ส่ง SMS ฟรี10 ครั้ง
กด *900*9917*17805301#

15 บาท/ 30 วัน (+VAT=16.05.-)

 ส่ง SMS ฟรี10 ครั้ง
กด *900*9918*17805301#

30 บาท/ 30 วัน (+VAT=32.1.-)

 ส่ง SMS ฟรี30 ครั้ง
กด *900*9919*17805301#

50 บาท/ 30 วัน (+VAT=53.5.-)

 ส่ง SMS ฟรี60 ครั้ง
กด *900*9920*17805301#

90 บาท/ 30 วัน (+VAT=96.3.-)

 ส่ง SMS ฟรี120 ครั้ง
กด *900*9921*17805301#MMS
ส่ง mms ราคาประหยัด ส่งได้ทุกเครือข่าย เติมเงินให้พอแล้วกดสมัครกันได้เลยจ้าา

15 บาท/ 30 วัน (+VAT=16.05.-)

 ส่ง MMS ฟรี5 ครั้ง
กด *900*9922*17805301#

50 บาท/ 30 วัน (+VAT=53.5.-)

 ส่ง MMS ฟรี20 ครั้ง
กด *900*9923*17805301#